Naisten vapaaehtoinen asepalvelus – kuka voi hakea ja kuinka haetaan?

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus on herättänyt runsaasti keskustelua. Osa suhtautuu naisten asepalvelukseen erittäin positiivisesti ja näkee sen osoituksena sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Toiset taas suhtautuvat naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hieman negatiivisemmin. Kritiikkiä annetaan esimerkiksi pienen asepalvelukseen vapaaehtoisesti astuvan naisjoukon kouluttamiseen liittyvistä lisäkustannuksista sekä sitä, että osa naisista lähtee kokeilemaan asepalvelusta ja jättää lopulta leikin kesken. Tämä artikkeli pureutuu naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ytimeen kertoen lukijalle seikkaperäisesti kuka voi hakea naisten vapaaehtoiseen palvelukseen ja kuinka palvelukseen haetaan.

Kuka voi hakea naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen?

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen voivat hakea 18 – 29 -vuotiaat Suomen kansalaiset, joiden terveydentila ja henkilökohtaiset ominaisuudet ovat sopivia sotilaskoulutukseen. On hyvä muistaa, että naisten vapaaehtoisen asepalvelun aikana naiset asettuvat samalle viivalle asepalvelusta suorittavien miesten kanssa. Palveluksen vaatimukset ja sisältö ovat nimittäin samat molemmille sukupuolille.

Kuinka naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen haetaan?

Jos haluat hakea naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen aivan ensimmäiseksi sinun kannattaa miettiä ajankohtaa, jolloin haluat astua palvelukseen. Voit hakea aikaisintaan sen vuoden aikana, jona tulet täysi-ikäiseksi. Mieti samalla myös millaisiin tehtäviin haluat hakea. Harkinnan jälkeen on aika täyttää kyselylomake varusmiespalvelusta ja terveydentilan tutkimista varten. Lomake löytyy intti.fi-sivustolta. Lomakkeet tulee tulostaa allekirjoitusta varten. Seuraavaksi tulee varata lääkärintarkastus palveluskelpoisuustarkastusta varten. Tarkastus suoritetaan omassa terveyskeskuksessa. Tarkastukseen otetaan mukaan edellä mainittu kyselylomake, sekä lääkärinlausuntolomake, joka lääkärin tulee täyttää.

Kun kaikki esivalmistelut ovat kunnossa, voit täyttää hakemuksen naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen ja toimittaa hakemuksesi, lääkärinlausunnon sekä kyselylomakkeen kotikuntasi aluetoimistoon 1.3. mennessä. Asiakirjat voi postittaa tai viedä ne suoraan paikan päälle. Jos lomakkeiden toimittamisella on kiire, voit myös skannata ne ja lähettää aluetoimistoon sähköpostitse. Jos mielit erikoisjoukkoihin, sinne on hieman erilaiset hakuohjeet, joihin kannattaa tutustua paremmin intti.fi-sivustolla.

Valintatilaisuuteen kutsutaan hakemuksen perusteella. Tilaisuudessa hakijat saavat lisätietoa naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta. Samalla hakijat haastatellaan ja heidän terveydentilansa tarkastetaan. Jos tulet valituksi naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen, on hyvä valmistautua palvelukseen astumiseen huolella. Pyri kohottamaan kuntoasi. Huolehdi terveydestäsi ja raha-asioistasi, jotta henkilökohtainen tilanteesi olisi mahdollisimman hyvä palvelukseen astuessasi.