Tykistöprikaatien työllistävä vaikutus

Puolustusvoimat ja tykistöprikaatit ovat merkittäviä työnantajia ja niiden työllistämisvaikutus on erityisen suuri. Joillakin alueilla, kuten Niinisalossa, tykistöprikaati saattaa olla jopa alueen merkittävin työnantaja. Maassa, jossa työttömyys on valitettavan haastava ilmiö, kannattaakin tykistöprikaateja ja niiden merkittävyyttä pohtia myös niiden työllistävän vaikutuksen näkökulmasta.

Työttömyys lukuina ja Puolustusvoimien arjessa

Elokuun 2019 lopussa Suomessa oli työttömiä työnhakijoita kaikkiaan 232 600 henkilöä. Luku kuulostaa suurelta, mutta jotain positiivistakin asiassa on, sillä luku on 10 700 hakijaa vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2018. Myös edelliseen kuuhun verrattuna työttömien määrä oli vähentynyt 36 300 henkilön verran. Vaikka muutos onkin melko suuri, on työttömyys edelleenkin valitettavan yleistä.

Karut työttömyysluvut ovat heijastuneet myös Puolustusvoimiin, sillä Puolustusvoimissakin on jouduttu irtisanomaan henkilöstöä. Osalle irtisanomisuhan alla olleista työntekijöistä on pystytty osoittamaan uusi mielekäs tehtävä, jolloin yhteistoimintaneuvotteluiden kautta on voitu saada aikaan mielekkäitä ratkaisuja. Jos puolustusvoimien työntekijälle ei ole mahdollista osoittaa uutta tehtävää, tulee hänestä irtisanomisuhanalainen ja on aika tutkia, olisiko työntekijän työllistymistä mahdollista tukea Puolustusvoimien tarjoamilla erityistukimuodoilla. Joissakin tapauksissa työntekijä on myös mahdollista siirtää Puolustusvoimien ylivahvuustehtäviin tai tarjota hänelle virkavapautta, jotta hän voisi edistää omaa työllistymistään.

Puolustusvoimat on Suomessa merkittävä työllistäjä ja turvallisuudentunteen luoja

Nykypäivänäkin Puolustusvoimat on merkittävä työllistäjä, joka tuo samalla ihmisille turvallisuudentunnetta. Jokaisen sodan seuraukset ovat pitkäkantoisia ja näkyvät monin tavoin jopa sodan kokeneiden perhesuhteissa. Sisaruksia saattaa löytyä jopa rajan toiselta puolelta sodan jälkeen, kuten kävi suomalaiselle Orvokille, jonka tarinasta Helsingin Sanomat uutisoi joulukuussa 2019. Vaikka välitöntä sodan uhkaa ei olisikaan, tulee sodan mahdollisuuteen silti suhtautua vakavasti ja puolustusvoimat kantaa tästä suuren vastuun. Samalla puolustusvoimat toimivat yhtenä suurena työnantajatahona.

Moni nuori työllistyy Puolustusvoimien leipiin suoraan hyvin menneen asepalveluksen jälkeen. Esimerkiksi kouluttajaksi tai asevaraston hoitajaksi saattaa päästä melko helpostikin, jos nuoressa kokelaassa huomataan palveluksen aikana olevan potentiaalia. Omaan asepalvelukseen kannattaakin panostaa ja siihen kannattaa valmistautua jo etukäteen! Jos armeijan johtotehtävät kiinnostavat, kannattaa hakeutua kadetti- tai aliupseerikouluun ja hankkia näin itselle hyvin työllistävä ammatti maanpuolustuksen parista.