Niinisalon Tykistöprikaatin kohtalo

Niinisalon Tykistöprikaatin lakkauttamisesta puhuttiin paljon vuonna 2012. Tuolloin maakuntaliitot asettuivat puolustamaan kyseistä tykistöprikaatia. Kerromme tässä artikkelissa miksi ja milloin Tykistöprikaati perustettiin, miksi ja miten maakuntaliitot puolustivat tykistöprikaatiaan ja mikä oli lopulta Niinisalon Tykistöprikaatin kohtalo. Jos haluat tutustua Niinisalon Tykistöprikaatin historiaan ja tietää, kuinka prikaatille lakkautusuhan edessä kävi, kannattaa tutustua aiheeseen tämän artikkelin kautta.

Miksi ja milloin Niinisalon Tykistöprikaati perustettiin?

Niinisalon Tykistöprikaatin perustaminen ajoittuu vuoden 1992 maaliskuun alkuun. Alun perin prikaati oli yhtymätasoinen. Niinisalon Sotilaskotiyhdistys lahjoitti prikaatille lipun ja yhdistys itse käyttöönvihittiin 25. helmikuuta 1993. Vakituisia työntekijöitä prikaatissa oli sen toiminnan alkuvaiheessa reilut 600 henkilöä. Lukumäärä oli sen verran suuri, että prikaati oli Kankaanpäässä alueen merkittävin työnantaja.

Niinisalon Tykistöprikaatin tehtävät

Moni pitää tykistöprikaatien tehtäviä erityisen tärkeinä. Esimerkiksi Niinisalon Tykistöprikaati on kouluttanut noin 2 500 reserviläistä ja varusmiestä vuosittain. Samalla joukko-osasto on työllistänyt satoja henkilöitä. Niinisalon Tykistöprikaatilla onkin ollut välillistä työllistävää vaikutusta Kankaanpäälle ja sen lähikunnille, ja tällä on ollut alueelle merkittävää vaikutusta. Puolustusvoimat onkin ollut Kankaanpään alueen merkittävin työnantaja, mikä on ollut yksi suurimmista syistä, joiden vuoksi maakuntaliitot ovat puolustaneet tykistöprikaatin olemassaoloa.

Yksiköt ovat tarjonneet Suomelle erityisosaamista. Tämän lisäksi varuskunta on ylläpitänyt alueella ampuma-aluetta, jossa on päästy harjoittelemaan heittimien ja tykistön käyttöä. Ei olekaan ihme, että Niinisalon Tykistöprikaatin lakkauttamista vastustettiin niin kovin sanoin ja korkealta tasolta!

Niinisalon Tykistöprikaatin rakenneuudistukset vuonna 2014

Pitkän keskustelun ja harkinnan jälkeen Niinisalon Tykistöprikaati päätettiin yhdistää Porin Prikaatiin. Nämä rakenneuudistukset toteutuivat vuoden 2014 loppupuolella. Samalla Satakunnan Sotilassoittokunta lakkautettiin. Rakenneuudistuksen jälkeen tykistöjoukkojen koulutusta on jatkettu Niinisalon varuskunnan toimesta. Yhdistyneestä valmiusyhtymästä onkin muodostunut vahva joukko, jossa hallitaan lähes kaikki aselajit.

Niinisalon Tykistöprikaatille yhdistäminen oli helpotus, vaikkakin se otettiin vastaan jännittynein mielin. Monet puolustusvoimat, kuten Kotkan rannikkopataljoona ja Lentosotakoulu, joutuivat lakkautetuiksi v. 2013. Suurten muutosten keskellä Niinisalon Tykistöprikaati kuitenkin jatkoi Porin Prikaatiin yhdistettynä toimintaansa, ja Niinisalon alue hyötyy tästä toiminnasta monin tavoin edelleenkin. Prikaatin työllistävää vaikutusta ei tule tänä massatyöttömyyden aikakautena suinkaan aliarvioida ja tältäkin kantilta katsottuna on erityisen hienoa, että prikaatin toiminta jatkuu edelleen, muuttuneessa muodossa, mutta jatkuu kuitenkin!