Millaisia vapaaehtoisia maanpuolustusjärjestöjä Suomesta löytyy?

Suomesta löytyy monenlaisia vapaaehtoisia maanpuolustusjärjestöjä, joiden merkitys on erityisen suuri pelastus- ja lääkintäalalla. Myös sotilaallinen ala hyötyy monin tavoin vapaaehtoisista maanpuolustusjärjestöistä. Vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen yksi ensisijaisista tehtävistä on kohottaa maamme kokonaisturvallisuutta. Tutustumme vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen tähän tehtävään artikkelimme aiheelle omistetussa kappaleessa. Toinen vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen tärkeistä tehtävistä on asianmukaisen reservin ylläpitäminen, minkä perusperiaatteisiin myös tutustumme artikkelin yhdessä kappaleessa. Artikkelin lopussa tutustutamme lukijan Suomen tunnettuihin vapaaehtoisvoimin toimiviin maanpuolustusjärjestöihin, joilla on tärkeä osansa maamme turvallisuuden takaamisessa.

Kokonaisturvallisuuden kohottaminen

Vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt kohottavat maamme kokonaisturvallisuutta monin eri tavoin. Ensinnäkin ne lujittavat me-henkejä sekä maanpuolustushenkeä. Ne auttavat lisäämään kansalaisten maapuolustuskykyjä ja tukevat viranomaisia maanpuolustukseen liittyvissä tehtävissä. Samalla ne auttavat tukemaan kansalaisten omaa kykyä selvitä poikkeus- ja häiriötilanteissa. Vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan osallistuminen on monin tavoin antoisa harrastus – niin kansalaisen itsensä kuin yhteiskunnan kannalta.

On upeaa, että niin kovin monet ovat valmiita kantamaan oman turvallisuutensa lisäksi vastuuta toistenkin turvallisuudesta ja keinoja tähän on monia. Monet ruohonjuuritason keinot, kuten jo niinkin yksinkertainen juttu kuin heijastimen käyttö, ovat peruskansalaisten kohdalla kaikista tehokkaimpia ja helpoimmin toteutettavia.

Reservin ylläpitäminen

Suomen turvallisuuden kannalta on erityisen tärkeää pitää yllä toimintakykyistä reserviä, joka on suorittanut asepalveluksen. Maamme sotilaallisen puolustuskyvyn osalta tämä on erittäin kustannustehokas tapa varmistaa Suomen puolustuskyky mahdollisessa sotatilanteessa.

Tunnettuja vapaaehtoisvoimin toimivia maanpuolustusjärjestöjä

Suomesta löytyy monia tunnettuja vapaaehtoisvoimin toimivia maanpuolustusjärjestöjä, kuten Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto. Muita tällaisia järjestöjä ovat esimerkiksi Naisten Valmiusliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK. Nämä järjestöt auttavat tarjoamaan eri tehtäviin liittyvää sotilaallisluonteista koulutusta. Samalla ne tarjoavat tilaisuuden kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseen, sillä järjestöjen tarjoamien koulutusten kautta on mahdollista kerrata niitä taitoja, joita on saavutettu varusmiespalveluksen aikana. Samalla on mahdollista kehittää omia johtamis- ja kouluttajataitoja. Myös sellaiset kansalaiset, jotka eivät ole käyneet armeijaa, voivat osallistua moniin järjestöjen järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

Vapaapalokunnat eli VPK, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö eli SPEK ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli Vapepa auttavat omalta osaltaan lisäämään maamme turvallisuutta. Sama koskee Suomen Meripelastusseuraa, Suomen Lentopelastuseuraa ja Suomen Punaista Ristiä eli SPR:ää. Esimerkiksi kansalaisten ensiapukoulutukset auttavat turvaamaan välittömän ensiavun saamisen onnettomuustilanteissa.